MS Panorama

Spoločnosť Variety Cruises - malé lode, mega jachty a plachetnicePlavebná spoločnosť: Variety Cruises
Loď Panorama bola spustená na vodu v roku 1993.

Technické údaje:
Dĺžka: 54 m  / Šírka: 12 m / Ponor: 5 m
Rýchlosť:  11 uzlov
Kapacita hostia: 49 pri maximálnom obsadení
Zamestnanci: 16-18 osôb
Počet palúb: 4 vyhradené pre hostí

 

Deck plan