Vylodenie

Ako každá rozprávka má svoj koniec, tak i pri každej plavbe príde večer pred nalodením. Trošku smutní, trošku sa už aj tešíme domov, ale najmä sme oddýchnutí, plní nových zážitkov a emócií!
Pridávame ešte pár posledných praktických rád na zaručenie dokonalého zavŕšenia perfektnej dovolenky!  


Posledný večer plavby

Prekontrolujte si stav svojho palubného účtu - v závislosti od možností ponúkaných konkrétnou spoločnosťou tak môžete urobiť prostredníctvom mobilnej aplikácie stiahnutej na vašom telefóne, interaktívnej TV vo vašej kajute, jedného z digitálnych informačných stojanov na palube alebo si vyúčtovanie vyžiadajte na Recepcii. V prípade nejasností sa obráťte na Recepciu.

Nezabudnite nakúpiť posledné suveníry a darčeky - v deň vylodenia sú lodné obchody zatvorené.

Rozlúčte sa s novými priateľmi, urobte si spoločnú fotografiu a vymeňte si kontakty ešte večer - mohlo by sa stať, že ráno už na to nebudete mať príležitosť!

Vyhraďte si dostatok času na zabalenie bez stresu. Hlavnú batožinu je potrebné položiť pred dvere kajuty do určenej hodiny (spravidla do polnoci).  Lodní zamestnanci sa o ňu postarajú a vy ju nájdete až v prístavnom terminále po vylodení. Nevkladajte do nej preto osobné a hygienické potreby na noc a na ráno, ani cennosti, doklady, lieky, okuliare a podobne. Tieto si so sebou zoberiete sami v príručnej batožine.

Ale najmä: vychutnajte si svoj posledný večer na lodi naplno!


Úhrada palubného účtu

Počas posledného večera Vašej plavby vám bude do kajuty doručený výpis vášho osobného palubného účtu. Ak ste si pri nalodení vybrali platbu kreditnou kartou, stačí, ak si vyúčtovanie prekontrolujete. Obnos vám bude z karty stiahnutý automaticky. V prípade nejasností alebo omylu sa čo najskôr obráťte na Recepciu. Ak platíte v hotovosti, spolu s účtom nájdete aj informáciu o to, kedy a kde môžete zaplatiť.

Pokiaľ sa chcete vyhnúť neočakávaným prekvapeniam, svoj účet môžete skontrolovať kedykoľvek počas plavby krátkou konzultáciou na Recepcii. Väčšina moderných lodí ponúka túto možnosť aj prostredníctvom interaktívnej televízie vo vašej kajute alebo dokonca na mobilnej aplikácii, ktorú si môžete stiahnuť do vášho mobilu.


Batožina

V priebehu poslednej noci plavby si označte svoju batožinu opäť visačkami, ktoré dostanete do kajuty, a vyložte ju pred dvere svojej kajuty, podľa inštrukcií  v lodných novinách. Lodný personál sa o ňu postará a vy si ju vyzdvihnete po vylodení na určenom mieste v prístavnom terminále.

Odporúčame, aby ste si opäť ponechali malú príručnú batožinu obsahujúcu všetko, čo budete potrebovať ráno pred vylodením (predmety osobnej potreby ako lieky či okuliare, základné toaletné potreby,  ale aj cennosti, fotoaparát a krehké predmety).

Ak ale chcete, nemusíte batožinovú službu využiť, a ráno v deň vylodenia si môžete svoju batožinu vyniesť sami.

Po výstupe z lode svoju batožinu nájdete spolu s ostatnými v prístavnom termináli. Kvôli prehľadnosti sú batožiny zoradené (napr. podľa farieb ktoré sa zhodujú s farbou batožinovej etikete, ktorú ste dostali do kajuty).
Pred odchodom z terminálu si batožinu dôkladne skontrolujte! Ak náhodou došlo k jej poškodeniu, obráťťte sa ihneď na jedného zo lodných zamestnancov, asistujúcich pri odovzdávaní batožiny. Tento vám poskytne informácie, prípadne spolu vyplníte formulár na uplatnenie náhrady škody zostrany vašej poisťovne alebo zo strany lodnej spoločnosti


Deň vylodenia

Pasažieri ubytovaní v suitách majú nárok na prednostné vylodenie, okamžite po cestujúcich s transfermi k skorým letom. Časy vylodenia budú pre ostatných pasažierov stanovené s ohľadom na časy odchodov transferov a potreby jednotlivých skupín.
Upozorňujeme, aby ste počítali s tým, že loď opustíte asi 2 hodiny po jej zakotvení.

Informácie o postupe vyloďovania budú uvedené v lodných novinách, ktoré nájdete v kajute posledný večer plavby. O postupe budete priebežne informovaní taktiež prostredníctvom lodných vyhlásení.

Kajutu je potrebné opustiť skoro ráno, do určenej hodiny, spolu so všetkými osobnými vecami a príručnou batožinou, ktorú ste v predpísanom čase neodovzdali na vyloženie zamestnancami.
Pred odchodom dôkladne skontrolujte všetky úložné priestory, vrátane nočných stolíkov, kúpeľne a priestoru pod posteľami. Nezabudnite ešte raz preveriť bezpečnostnú schránku!

V deň vylodenia, v závislosti od určeného času výstupu z lode, môžete ešte využívať mnohé zariadenia a služby na palube, vrátane raňajok a používania nápojového balíčka, ak ho máte zakúpený.

Pokiaľ máte akékoľvek individuálne požiadavky na vylodenie, oznámte ich na recepcii v dostatočnom predstihu.


Opustenie lode

Počítajte s tým, že loď opustíte asi 2 hodiny po jej zakotvení.
Vystupovanie z lode prebieha priebežne. Podľa inštrukcií v dennom programe sa po raňajkách v určenom čase dostavte na určené zhromažďovacie miesto (napr. divadlo alebo niektorý zo salónov) a venujte pozornosť hláseniam lodného rozhlasu a inštruktážam lodných zamestnancov.

Uistite sa, že máte pri sebe svoju kajutovú kartičku. Bez nej vás totiž z lode nepustia. Pri východe z lode ju jeden zo zamestnancov ešte poslednýkrát zoskenuje. Okrem vášho odčítania skontroluje aj stav vášho palubného účtu, ktorý musí byť vyrovnaný do posledného centu. V opačnom prípade sa musíte vrátiť a na recepciu dať účet do poriadku. Na recepcii vám taktiež vystavia novú kartičku, ak ste tú svoju v zhone posledného rána niekde zapatrošili.


Neskoré vylodenie

V prípade, že máte let domov až v poobedňajších či večerných hodinách, niektoré lodné spoločnosti ponúkajú za poplatok možnosť neskorého vylodenia. Kajutu i v takom prípade musíte opustiť v rovnakom čase ako ostatní, ale môžete po celý deň využívať všetky zariadenia lode, ísť na obed, opaľovať sa a podobne.