V porovaní (0)

MY Variety Voyager

MY Variety Voyager
Informácie o lodi

Spoločnosť Variety Cruises - malé lode, mega jachty a plachetnicePlavebná spoločnosť: Variety Cruises
Loď MY Variety Voyager bola spustená na vodu v roku 2012 a je vlajkovou loďou flotily Variety Cruises.

Technické údaje:
Tonáž:  1.593 t
Dĺžka: 68 m  / Šírka: 11,5 m / Ponor: 3,5 m
Rýchlosť:  13 uzlov
Kapacita hostia: 72 pri dvojlôžkovom obsadení
Zamestnanci: 32-33 osôb
Počet palúb: 5, z nich 4 vyhradené pre cestujúcich

Video:

Deck plan