MSC World Class - potvrdené 2 nové lode

Plavebná spoločnosť MSC Cruises záväzne potvrdila svoju objednávku na dve ďalšie lode triedy World Class pre francúzsku lodenici Chantiers de l’Atlantique.

Dve výletné lode – v súčasnosti označované pracovným názvom ako World Class 3. a 4. – sú naplánované na dodávku v rokoch 2026 a 2027. Spoločnosť MSC Cruises má uzavretú opciu aj pre piate plavidlo tejto triedy.

Nové lode budú postavené vo francúzskej lodenici Chantiers de l’Atlantique v Saint-Nazaire, ktorá v roku 2022 dodala prvú loď tejto triedy, MSC World Europa, a v súčasnosti buduje MSC World America, ktorá sa pripojí k flotile MSC Cruises v apríli 2025.

Nové lode World Class búdú pripravené využívať škálu alternatívnych palív, vrátane bio- a syntetického metánu a zeleného metanolu. Budú taktiež vybavené zásuvnou konektivitou pre pobrežné napájanie v prístave a ďalšími palubnými energeticky účinnými zariadeniami na ďalšie zníženie emisií za účelom zníženia emisií uhlíka.

Pierfrancesco Vago, výkonný predseda spoločnosti MSC Cruises, povedal: „Sme hrdí na to, že pokračujeme v našom 20-ročnom partnerstve so spoločnosťou Chantiers de l’Atlantique, s ktorou sme už postavili 18 lodí, z ktorých 19. je vo výstavbe. World Class je skutočne inovatívny prototyp a spoločne staviame jedny z najpokročilejších lodí na svete. Zaviazali sme sa skúmať a investovať do budúcich environmentálnych technológií, keď budú dostupné, aby sme zabezpečili, že budeme pokračovať na našej ceste dekarbonizácie, aby sme do roku 2050 dosiahli čisté nulové emisie skleníkových plynov.“

Laurent Castaing, generálny riaditeľ Chantiers de l’Atlantique, dodal: „V ťažkej dobe pre európsky lodiarsky priemysel spoločnosť MSC Cruises touto objednávkou preukázala svoju dôveru v naše schopnosti. Preto by sme radi vyjadrili vďaku spoločnosti MSC Cruises za jej obnovenú dôveru v tomto rozhodujúcom čase. Okrem toho spoločnosť MSC Cruises, ktorá sa vždy snaží rýchlo a výrazne znížiť vplyv svojich lodí na životné prostredie, prijala značnú prirážku za náklady na zlepšenie energetickej účinnosti týchto nových lodí, ktoré podľa indexu IMO EEDI vypustia o 50 % menej CO₂ v porovnaní s referenčnou hodnotou IMO z roku 2008."

MSC Cruises potvrdila objednávku 2 nových lodí

27. novembra 2023 -  Zdroj informácií a fotografie: spoločnosť MSC Cruises

Súvisiace články:

Späť na zoznam noviniek