MSC plavby pre zdravotníkov s výhodnými zľavami až do 50%

Lodná spoločnosť MSC Cruises zahájila špeciálny zľavový program určený všetkým pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa podieľajú na boji proti pandemickému ochoreniu COVID 19, ako výraz poďakovania za ich obetavosť a nasadenie. Tieto špeciálne zľavy sú až do výšky 50% z ceny plavby. 


Ponuka MSC Cruises "Ďakujeme" platí pre všetky novovytvorené rezervácie potvrdené do 14.11.2021 na ktorúkoľvek plavbu s nástupom do 30.04.2022, v závislosti od dostupnosti v čase rezervácie.*
Zľava je určená na kajutu a vzťahuje sa iba na plavbu. Je kombinovateľná s prebiehajúcimi akčnými ponukami a taktiež so zľavou za členstvo vo vernostnom klube MSC Voyagers.

Ponuka "Ďakujeme" je určená pre:

- všetkých lekárov, zdravotné sestry a všetkých zamestnancov pracujúcich v prvej línii v nemocničných zariadeniach (napr. Nemocnice, kliniky, centrá COVID-19), ktorí boli priamo alebo nepriamo zasiahnutí núdzovou situáciou COVID-19
- pracovníkov v ďalších súvisiacich službách v nemocniciach (napr. personál upratovacích služieb) (iba v prípade, že sú zamestnancami nemocnice, nie súkromných spoločností)
- rodinných lekárov
- požiarnikov
- lekárnikov pôsobiaci počas pandémie
- súkromných lekárov a zdravotnícky personál, ktorí nie sú zamestnaní v nemocničných zariadeniach, avšak ich špecializácia priamo súvisí s ochorením a komplikáciami COVID-19 (napr. pneumológovia, virológovia ... )
- dobrovoľníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti (záchranná služba, sociálne služby), ktorí zdokladovateľne ponúkli svoju podporu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19
- lekárov na dôchodku, ktorí boli povolaní späť do služby a poskytli podporu počas pandémie
- zamestnancom výskumných laboratórií (len ak konkrétne vykonávajú testy na COVID-19)

Ponuka sa nevzťahuje na nasledovné kategórie:

- súkromní lekári a zdravotnícky personál, ktorí nie sú zamestnaní v nemocničných zariadeniach a ktorých špecializácia priamo nesúvisí s ochorením Covid-19 (napr. zubní lekári, ortopédi, dermatológovia atď.)
- akékoľvek iné služby súvisiace s činnosťou nemocnice, ak ide o zamestnancov súkromných spoločností (súkromná upratovacia spoločnosť, cenné papiere alebo externí dodávatelia)
- neaktívny zdravotnícky personál v dôchodku
- výskumní pracovníci pracujúci v laboratóriách, ktoré vykonávajú všeobecné testy

Podmienky:

  • Pre potvrdenie, že je klient zodpovedá podmienkam aplikácie zľavy "Ďakujeme", je nevyhnutné pri rezervácii plavby zaslať na náš e-mail kópiu oficiálneho dokladu o zamestnaní alebo identifikačnú kartu spoločnosti / nemocnice. Rovnaké dokumenty budú tiež potom vyžadované pri nalodení.
  • Zľava sa vzťahuje výlučne na kajutu, v ktorej je ubytovaný aspoň jeden zdravotnícky pracovník. Ak jedno rezervačné číslo zahŕňa viacero kajút, bude zľava uplatnená iba na kajutu, v ktorej je zdravotnícky pracovník ubytovaný. Rovnaký zdravotnícky pracovník môže využiť túto zľavu aj na viacero rezervácií, pokiaľ sa sám na týchto plavbách účastní.
  • Držitelia poukazov Future Cruise Credit (zľava na budúcu plavbu), ak sú zdravotníckymi pracovníkmi, môžu využiť túto ponuku pri uplatnení poukazu počas uvedeného obdobia rezervácie. Túto ponuku nie je možné uplatniť spätne.
  • Počet miest, určených pre túto ponuku, je na každej plavbe limitovaný.
  • Zľava je kombinovateľná s prebiehajúcimi akčnými ponukami a taktiež so zľavou za členstvo vo vernostnom klube MSC Voyagers.
  • Platia štandardtné storno podmienky, ak nie je pri rezervácii uvedené inak.
  • * Ponuka neplatí pre plavby MSC World Cruises

Informácie o lodnej spoločnosti MSC Cruises: TU 

Späť na zoznam noviniek