Poistenie COVID-19 s MSC Cruises

 

Milí priaznivci plavieb, 

prinášame Vám informácie o COVID -19 poistení, ktoré odporúča lodná spoločnosť MSC Cruises pre svoje plavby.

Dôležité!  Všetci cestujúci musia mať Covid poistenie, ktoré pokrýva riziká od potvrdenia rezervácie/plavby až do vylodenia/ukončenia plavby. Toto krytie zahŕňa poplatky za zrušenú plavbu, čiastočné náklady za prepravu v prípade pozitívneho testovania počas plavby, karanténu, lekársku pomoc/ošetrenie, hospitalizáciu. Ak si cestujúci neželá zakúpenie Covid poistenia od MSC Cruises, je nutné aby mal zakúpené poistenie podľa vlastného výberu. Avšak v takomto prípade MSC Cruises nezodpovedá za žiadne náklady a výdavky, ktoré nakoniec cestujúci bude musieť znášať v prípade odmietnutého nalodenia v dôsledku pozitívneho testu alebo blízkeho kontaktu s pozitívnou osobou (môže ísť o rodinu, skupinu spolu cestujúcich, ak je zo spoločnej skupiny čo i len jeden člen pozitívny, celá skupina vedená pod danou rezerváciu. resp. pre prepojené rezervácie, bude zamietnutá k nalodeniu).

Prísne sa dodržuje protokol o bezpečnosti a ochrane zdravia pri plavbe od MSC Cruises: TU

Toto poistenie (vzťahujúce sa sa len na plavbu a služby zabezpečené spoločnosťou MSC Cruises, nie na doplnkové služby, ktoré si klient organizuje individuálne) je predĺžené aj na plavby v sezóne leto 2021.

Aktuálne sú plavby k dispozícii klientele zo všetkých krajín Schengenu + Rumunsko, Bulharsko a Cyprus.

 

Poplatky za poistenie

Stredomorie a Severná Európa (blízke destinácie krajiny EU)

 • 25 EUR /  osoba ( dieťa do nedovŕšených 2 rokov grátis)

Karibik, Emiráty, Saudská Arábia (vzdialené destinácie mimo EU)

 • 29 EUR / osoba ( dieťa do nedovŕšených 2 rokov grátis)
 • Podmienky ostávajú nezmenené, súhrn nájdete TU, 
 • Aktualizácia od lodnej spoločnosti MSC Cruises  z 13.07.2021:
  Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie Covid -19 sa lodná spoločnosť MSC Cruises spolu s poisťovňou EUROP ASSISTANCE dohodli, že pri rezerváciách vytvorených od 13.07.2021 je je potrebné pridať poistenie MSC Covid-19 ešte pred záväzným potvrdením rezervácie. Dodatočné pridanie poistenia MSC Covid -19 bude možné pridať do už potvrdenej rezervácie najneskôr 60 dní (nie menej) pred dátumom nalodenia. 
  Cestujúci sa môže prezentovať aj vlastným komerčným poistením, ktorého súčašťou bude Covid-19 pripoistenie. Poistenie musí byť vystavené v anglickom jazyku  (taliančine, španielčine, francúzštine alebo nemčine - certifikáty v iných jazykoch nebudú akceptované) a musí obsahovať nasledovné krytie:
  • ZRUŠENIE
  • PRERUŠENIE PLAVBY
  • VÝDAVKY NA NÁVRAT DO VLASTI
  • KARANTÉNA
  • ZDRAVOTNÁ POMOC (výdavky na lekársku a záchrannú službu v zahraničí vrátane udalostí týkajúcich sa COVID-19)
  • HOSPITALIZÁCIA
 • Poistenie je možné pridať už aj pre existujúce rezervácie, avšak rezervácia môže byť len v základom storno termíne ( t.j. poistenie treba pridať aspoň 61 pracovných dní pred nalodením alebo 90 pracovných dní pred nalodením v prípade zakúpenia plavby s letenkou od spoločnosti MSC Cruises  – storno poplatok do tohoto termínu je nateraz nastavené na 50 EUR / dospelá osoba )
  * aktualizácia z 06.07.2021  - poistenie MSC Covid -19 je možné vyžiadať pre už potvrdené rezervácie plavieb (nie Fly&Cruise) 30 a viac dní pred nalodením.

 

Aktualizácia 23.09.2021 pre MSC COVID -19 poistenie
" POVINNÉ KRYTIE Covid-19 poistenia PRE PRÍPAD STORNA

 prípade zrušenia plavby zo strany cestujúceho sa musí otvoriť „akcia/zložka“ -s dôvodom zrušenia plavby do 5 dní pred nalodením/ vždy to musí byť nahlásené pred nalodením a to nasledovne :
Informuje sa Europ Assistance jedným z nasledovných spôsobov:

-cez portál na  https://msc-sinistrionline.europassistance.it a ďalej treba sledovať pokyny pri vyplňovaní
-doporučenou poštou na adresu Europ Assistance Italia SpA - Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento 8 - 20135 Miláno, Taliansko, alebo zaslaním faxu na (+39) .02.58.47.71.36, alebo zaslaním e -mailu na adresu : msc@europassistance.it
Do Europ Assistance je treba poslať všetku dokumentáciu požadovanú v súlade s pravidlami.

EXTRA KRYTIE (povinné)
Asistencia/pomoc pri cestovaní 
(podozrenie na nakazenie, čas pred nalodením trávený s pozitívne testovanou osobou ...)
Vždy volajte najprv asistenčnú službu Europ Assistance na: +39 0258240070 ktorá pracuje 365 dní v roku, 24 hodín denne. Nerobte nič, pokiaľ sa s nimi nekontaktujete. V prípade núdze zavolajte záchrannú službu.

KRYTIE LEKÁRSKYCH NÁKLADOV (povinné)
Vždy volajte najprv asistenčnú službu Europ Assistance na: +39 0258240070 ktorá pracuje 365 dní v roku, 24 hodín denne. Nerobte nič, pokiaľ sa s nimi nekontaktujete. V prípade žiadosti o preplatenie sa musí opäť otvoriť „akcia/zložka“ a to do šesťdesiatich dní od dátumu uplatnenia si nároku.
Táto akcia/zložka sa otvára do šesťdesiatich dní od dátumu uplatnenia nároku na portáli https://msc-sinistrionline.europassistance.it a ďalej treba sledovať pokyny pri vyplňovaní
- alebo doporučenou poštou na adresu Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento 8 - 20135 Miláno, Taliansko
- alebo odoslaním faxu na +39 0258477136
- alebo zaslaním e-mailu na: msc@europassistance.it
Do Europ Assistance musíte odoslať všetku dokumentáciu požadovanú v súlade s pravidlami.

KRYTIE/ ODŠKODNENIE ZA HOSPITALIZÁCIU (povinné) a KRYTIE NÁHRADY CESTOVNEJ KVÓTY (povinné)
sa rieši otvorením akcie/ zložky na portáli https://msc-sinistrionline.europassistance.it a ďalej treba sledovať pokyny pri vyplňovaní
-alebo písomne ​​doporučenou poštou na adresu Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento 8 - 20135 Miláno, Taliansko
-alebo odoslaním faxu na +39 0258477136
-alebo zaslaním e-mailu na: msc@europassistance.it
Do Europ Assistance musíte odoslať všetku dokumentáciu požadovanú v súlade s pravidlami ."

 

Doteraz platné vyjadenie MSC  
Vzhľadom pre pandemickú situáciu je pre MSC Grandiosa a Magnifica plavby možné pridať poistenie od 25.12.2020 na všetky nové plavby s nástupom až do leta 2021- Poplatok je 25 EUR / osoba.
Pandemickú situáciu MSC Cruises neustále monitoruje, v prípade potreby vyhodnotí potrebu dokúpenia Covid poistenia aj pre ďalšie destinácie a obdobia.
Plavby pre leto 2021 musia mať zakúpené poistenie 60 dní pred nalodením – prvá plavba na letnú sezónu je dátumovaná k 27.03.2021.

Bude nahradené
Kvôli pandemickej situácii s Covid - 19, ktorej svet stále čelí, rožširuje MSC cruises plán ochrany / poistenie na celú zimnú sezónu 2020/2021 na MSC Grandiosa a MSC Magnifica (MSC Magnifica je pozastavená do 29.04.2021 vzhľadom na nepovolené vstupy do Grécka) a na celú sezónu leto 2021.

Testovanie pred vylodením:  
Od 12.02. 2021 spoločnosť MSC Cruises, v záujem zaistenia vyšších štandardov ochrany zdravia klientov a pre ich bezpečný návrat domov, zaistila možnosť zakúpenia si antigénového alebo PCR testovania (výter z nosohltanu) na palube lode aktuálne sa plaviacej Grandiose.
Každý piatok bude PCR test analyzovaný pobrežným laboratóriom – jeho cena bude 80 EUR / osoba. Samostné testovanie je ale nastavené tak, aby sa dodržali časy na preukázanie vykonaného testu a to 48 hod resp.72 hod.  Antigén test v hodnote 25 EUR bude taktiež k dispozícii kedykoľvek.  Náklady budú účtované na účet klienta, informácie o spôsobe testovania podáva klientom lodná spoločnosť priamo na mieste podľa termínu vylodenia. Ani jeden z týchto testov/výsledok nie je možne nahradiť bezplatný testovaním vykonaným počas plavby podľa protokolu o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktorý sa dodržuje na palube pre posádku a cestujúcich počas plavby.

Podrobnosti o poistení MSC Cruises.

Späť na zoznam noviniek