Hurtigruten chystá na rok 2030 loď bez emisií

Nórska plavebná spoločnosť Hurtigruten Norwegian Coastal Express sa spojila v partnerstve s nezávislou výskumnou organizáciou SINTEF pri projekte vytvorenia bez-emisných lodí pre nórske pobrežie, z ktorých prvá by mala vyplávať na more už v roku 2030. 

“Sme nadšení, že môžeme oznámiť našu dosiaľ najambicióznejšiu iniciatívu v oblasti udržateľnosti; vytváranie riešení s nulovými emisiami pre osobné lode plaviace sa pri nórskom pobreží je ideálnym cieľom. Našou ambíciou je vyslať na more loď Hurtigruten Norwegian Coastal Express bez emisií do roku 2030,” povedal generálny riaditeľ Hurtigruten Group, Daniel Skjeldam.

Od svojho založenia v roku 1893 spoločnosť zabezpečuje, denne a celoročne, prepravu miestnych obyvateľov, turistov a nákladu medzi 34 prístavmi pozdĺž nórskeho pobrežia, na trasách, ktoré sú považované za jedny z najkrajších morských plavieb na svete vôbec.

MS Nordnorge v Hjørundfjorden, Nórsko. Foto: Fabrice Milochau / Hurtigruten Norway

Lodná spoločnosť momentálne modernizuje svoju existujúcu flotilu a táto iniciatíva je najrozsiahlejším environmentálnym programom svojho druhu v Európe. Objektívom je zníženie emisií CO2 o 25% a NOx až o 80%.
Hurtigruten má za cieľ stať sa lídrom v udržateľnom cestovaní.

“Pre Norwegian Coastal Express sme postavili našú poslednú loď na fosílny pohon. Ak sa máme plaviť pobrežnou trasou ďalších 100 rokov, tak to bude bez emisií, čím sa táto najkrajšia plavba na svete stane ešte veľkolepejšou,” hovorí generálna riaditeľka Hurtigruten Norway, Hedda Felin.

Nórsky výskumný inštitút SINTEF spolupracuje na projekte už od jeho začiatku. SINTEF je jednou z najväčších nezávislých výskumných organizácií v Európe, vedúcich profesionálne prostredia v rámci udržateľných námorných technológií a energetických  systémov.

“Týmto projektom, Hurtigruten Norway a SINTEF môžu ukázať svetu, že v blízkej budúcnosti je možné dosiahnuť zelené a udržateľné lode pre cestujúcich. Zníženie emsií v námornom sektore nie je v žiadnom prípade ľahkou úlohou, a potrebujeme ambiciózne spoločnosti ako Hurtigruten Norway, aby sa podujali na podobné iniciatívy,” povedala prezidentka SINTEFu, Alexandra Bech Gjørv.

Ambiciózny projekt zahŕňa všetky aspekty procesu budovania novej lode, od dizajnu, pohonu, energie a palív až po hotelové (ubytovacie) operácie a digitálne riešenia. Cieľom je, aby bola nová loď bez emisií tak vodných ako vzdušných, a udržateľná z perspektívy cirkulárnej ekonómie. Ako partner, SINTEF zabezpečí analýzu, výskum a vývoj.

“Prvá fáza projektu už bola odštartovaná a pozostáva zo štúdie uskutočniteľnosti, hľadiac na technologické a operačné riešenia pre lode Hurtigruten Coastal Express plaviace sa pri nórskom pobreží s nulovými emisiami,” povedal Ocean Market Director SINTEFu, Trond Johnsen.

V ďalšej fáze, vedúci partneri námorného priemyslu budú prizvaní k spolúčasti na rozvoji projektu, smerom k vývoju a kvalifikácii dizajnu a technológií inovatívnych "zelených" lodí.

"Pohonné systémy na palivá bez emisií je zrejmá oblasť zamerania sa projektu. V každom prípade, dostupnosť, výrobné náklady a energetická hustota takýchto palív si bude vyžadovať aj masívne zníženie spotreby energií, čím sa energetická efektívnosť stane pravdepodobnou hlavnou výzvou," povedal Johnsen.

Video: oficiálny YouTube kanál plavebnej spoločnosti Hurtigruten

Súvisiace informácie:

Späť na zoznam noviniek