COVID-19

Zatiaľ čo svet pokračuje v riešení náročných výziev týkajúcich sa pandemického ochorenia COVID-19, najvyššou prioritou operátorov turistického ruchu - vrátane plavebných spoločností, cestovných agentov, prístavov, destinácií, dodávateľov a ďalších - zostáva zdravie a bezpečnosť cestujúcich, posádky a komunít na navštevovaných miestach.

V úzkej spolupráci s vnútroštátnymi autoritami a so svetovo uznávanými odborníkmi v oblasti vedy a medicíny, medzinárodná organizácia plavebných spoločností CLIA aktívne napomáha svojím členom a partnerom navigovať jednohlasne v týchto dosiaľ neznámych vodách.

Lodné spoločnosti sa riadia nariadeniami CLIA a mnohé z nich, v snahe zdokonaliť preventívne a ochranné postupy, samy vytvorili pracovné skupiny odborníkov v oblasti verejného zdravia, biologickej bezpečnosti, epidemiológie, cestovného ruchu a námorných operácií. Tieto spoločne s CLIA a v spolupráci s zdravotníckymi a vnútroštátnymi autoritami pracujú na posilnení doterajších postupov a na vytváraní nových na dosiahnutie komplexného a bezpečného zážitku z plavby.
Odporúčania pre cestujúcich týkajúce sa situácie COVID-19

Mnoho bezpečnostných a hygienických pravidiel, ktoré sa medzičasom stali súčasťou každodenného života na súši, bude platiť rovnakým spôsobom alebo v upravenej podobe aj na palube výletných lodí.

Medzinárodné i štátne zdravotné autority pravidelne vydávajú aktualizácie týkajúce sa rizík spojených s cestovaním počas pandemickej situácie COVID-19. Americká US CDC varuje, že akékoľvek cestovanie predstavuje vyššie riziko nakazenia sa týmto ochorením, vrátane cestovania leteckou dopravou, autobusom alebo vlakom, automobilom a loďami. 

Ak sa preto vydáte na plavbu počas pandémie COVID-19, je vhodné dodržiavať nasledujúce opatrenia:
 

Cestovné poistenie: 

Dôrazne sa odporúča zakúpenie komplexného cestovného poistenia, ktoré poskytuje aj ochranu na všetky náklady spojené s ochorením COVID-19 (zrušenie / oneskorenie cesty, náklady na karanténu, lekársku starostlivosť a liečbu, návrat do domova a pod.).
U niektorých lodných spoločností je platné uzavreté cestovné poistenie pokrývajúce náklady spojené s ochorením COVID-19 podmienkou vstupu na palubu.
Takéto poistenie si môžete väčšinou zakúpiť aj u lodnej spoločnosti alebo, s našou asistenciou, priamo u nás, vo Oneworld Travel LuxusnePlavby.
 

Pred plavbou:

 • Nenastupujte na plavbu, ak viete, že ste pozitívny na COVID-19, ak sa u vás prejavujú príznaky tohto ochorenia alebo ak ste boli vystavení riziku alebo osobe s COVID-19 za posledných 14 dní pred odchodom na plavbu.
 • Konzultujte výlet loďou so svojim lekárom. Starší ľudia a ľudia s existujúcimi diagnózami môžu byť vystavení zvýšenému riziku závažného priebehu v prípade infikovania vírusom.
 • Zbaľte si dostatočné množstvo liekov, ktoré užívate. Prineste tiež zoznam názvov, koncentrácie a dávok všetkých svojich liekov pre prípad, že je potrebné doplnenie.
 • Nezabudnite uviesť správne údaje (meno a telefónne číslo) na najbližšie osoby na kontaktovanie v prípade potreby. 
 • Dôkladne sa oboznámte s informáciami o aktuálnych opatreniach a požiadavkách, ktoré vám spoločnosť zašle pred plavbou.
 • V deň nalodenia rešpektujte vymedzený čas príchodu do prístavu, podľa pokynov v cestovných dokumentoch.

Počas cesty:

 • Dodržiavajte určenú minimálnu fyzickú vzdialenosť od kohokoľvek, kto nie je váš spolucestujúci. Je dôležité dodržiavať túto zásadu všade - v interiéroch aj exteriéroch.
 • Keď ste v spoločných priestoroch alebo kde nie je možné dodržiavanie spoločenských odstupov, používajte ochranné rúško, aby ste mali zakrytý nos a ústa.
 • Sledoujte aktívne informácie o spôsoboch, ako si udržiavať zdravie na palube a na pobreží; prostredníctvom denných programov, zábavných systémov, oznámení, informačných letákov v kajute a mobilnej aplikácie.
 • Často a dôkladne si umývajte ruky s vodou a mydlom alebo používajte dezinfekčný prostriedok na ruky (s najmenej 60% alkoholu).
 • Vyvarujte sa kontaktu s každým, kto prejavuje príznaky ochorenia.
 • Vyhýbajte sa dotýkaniu očí, nosa, úst a tváre všeobecne.
 • Pri kýchnutí alebo zakašľaní sa otočte od ostatných a používajte papierovú vreckovku, prípadne si zakryť ústa a nos vnútornou stranou lakťa. Po použití vreckovku vždy odhoďte.
 • Ak sa u vás počas plavby objavia príznaky COVID-19, zostaňte vo svojej kajute a ihneď informujte palubné zdravotné stredisko.
 • Ak sa na palube lode zistí prahový výskyt COVID-19, plavba bude okamžite ukončená a loď sa vráti do prístavu nalodenia. Vaša cesta domov môže byť z tohto dôvodu skomplikovaná alebo oneskorená.

Po ukončení plavby:

 • Zostaňte v domácej karanténe 7 dní po návrate
 • Nechajte sa otestovať 3–5 dní po návrate.
 • Aj keď budete mať negatívny test, zostaňte doma celých 7 dní.
 • Ak je váš test pozitívny, izolujte sa, aby ste chránili ostatných pred infikovaním.
 • Ak sa na test nedostanete, je najbezpečnejšie zostať doma až 14 dní po návrate.
 • Vyvarujte sa po návrate styku s osobami, ktoré sú vystavení zvýšenému riziku závažných ochorení po dobu 14 dní, či už sa podrobíte testom, alebo nie.
Vždy postupujte podľa aktuálnych štátnych a lokálnych odporúčaní a požiadaviek týkajúcich sa cestovania.
 
Vyššie uvedené varovania a odporúčania sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, na základe aktualizácií zo strany autorít.

 

Zdravotné a bezpečnostné opatrenia

 

Pred plavbou:

 • Lodná spoločnosť zašle cestujúcim najnovšie pokyny v oblasti verejného zdravia a informácie o znížení rizika COVID-19 spolu s formulárom na prehlásenie o zdravotnom stave. 
 • Možnosť predplatených palubných balíčkov (nápojové, exkurzie, internet),  k dispozícii k zakúpeniu už pred plavbou, pomáhajú hosťom vyhnúť sa neskôr radám na lodnej recepcii a taktiež ušetriť peniaze v porovnaní s cenami na palube.
 • Jednoduchý proces online procesu registrácie / check-in cez internet,  stiahnutie si plavebných lístkov, cestovnej dokumentácie a zdravotných dotazníkov

Nalodenie:

 • Nalodenie je rozložené a postupné
 • V prístavnom termináli je povinné používať ochranné rúško na tvár a dodržiavať spoločenské odstupy v súlade so všetkými aktuálnymi pokynmi.
 • Každý hosť pred nalodením predloží vyplnený a podpísaný formulár zdravotného prehlásenia,
 • Všetci hostia musia predložiť negatívny výsledok PCR testu.
 • Všetci hostia sa pred nalodením podrobia zdravotnej prehliadke a ďalšiemu testu na prítomnosť COVID-19. V prípade pozitívneho výsledku bude odmietnutý vstup na loď - v takom prípade bude vrátená suma / alebo vystavený kredit / v hodnote plavby a vrátená aj hodnota za všetky nákupy extra služieb zaplatené vopred. Odmietnutie nástupu na loď sa vzťahuje aj na ostatných hostí cestujúcich spoločne s touto osobou.
 • Priestory prístavného terminálu sú dôkladne čistené a sanitované podľa rovnako vysokých štandardov ako na palube.
 • Počas nalodenia a počas pobytu v termináli je vyžadované používanie ochranného rúška.
 • Všetky kusy príručnej aj podanej batožiny prejdú dezinfekciou.
 • Naloďovanie a vyloďovanie prebieha oddelene.
 • Bezpečnostné cvičenie prebieha v zjednodušenej, nie už hromadnej, forme. V deň nalodenia ste žiadaní pozrieť si inštruktívne video na vyhradenom televíznom kanáli vo Vašej kajute. Následne, podľa inštrukcií a časového harmonogramu, o ktorých Vás budú na lodi informovať, sa dostavíte na priradené miesto núdzového zhromaždenia, kde zamestnanec zaregistruje Vašu účasť.  

Na palube:

 • Lode budú dočasne prevádzkované so zníženou obsadenosťou.
 • Každá loď bude mať na palube špecializovaného dôstojníka pre verejné zdravie, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad všetkými iniciatívami v oblasti hygieny a prevencie prepuknutia nákazy. Ďalej bude monitorovať každodenné čistenie verejných priestorov a ubytovacích zariadení podľa protokolu CDC na sanitáciu plavidiel. Úzko spolupracuje s lekárskym palubným tímom, ako aj s autoritami verejného zdravotníctva na pevnine.

Čistota a dezinfekcia verejných priestorov

 • Všetky časti lodí budú čistené ešte dôkladnejšie a pravidelnejšie, a to pomocou výrobkov, ktoré preukázateľne účinne pôsobia proti COVID-19.
 • Zvýšená frekvencia čistenia verejných priestorov a vysoko kontaktných bodov (kľučky, držadlá, tlačidlá ... ).
 • Na celej palube budú k dispozícii početné zariadenia na dezinfekciu rúk a umývanie rúk.
 • Sociálne dištancovanie sa bude uplatňovať vo všetkých verejných priestoroch

Vzduchová ventílácia

 • Na zlepšenie prívodu čerstvého vzduchu, na kúrenie a klimatizáciu sa používajú zlepšené stratégie riadenia a vetrania vzduchu, silnejšie filtre a ďalšie technológie.
 • Najmä do kľúčových priestorov lode (zdravotné stredisko, priestory na izoláciu) sa zavádzajú vzduchové filtre nemocničnej úrovne

Čistota a dezinfekcia kajút hostí

 • Kajutový steward bude udržiavať čistotu ubytovacích priestorov podľa vylepšených štandardov, s použitím sanitačných prostriedkov, ktoré preukázateľne účinne pôsobia proti COVID-19.
 • Hostia sú žiadaní, aby počas upratovania neboli vo svojej kajute súčasne so zamestnancom.

Podávanie jedál a nápojov

 • Bufety a grily na palube budú plne obsluhované zamestnancami.
 • Večerať v reštaurácii bude možné iba so spolucestujúcimi alebo s prepojenou cestujúcou skupinou, do maximálneho počtu povoleného protokolom v čase plavby.
 • Reštaurácie a bary budú priestorovo prispôsobené požiadavkám sociálnych odstupov.

Zábavné programy

 • Na palube budú i naďalej prebiehať obľúbené aktivity- všetky programy budú prispôsobené dodržiavaniu aktuálnych pokynov.
 • Na zábavné programy a aktivity môže byť vyžadovaná rezervácia vopred.
 • Zariadenia na lodi - obchody, kúpele, salón, telocvičňa, bazény, kasína, aktivity a detské kluby budú v prevádzke, ale i na ne sa budú vzťahovať najnovšie schválené pokyny na minimalizáciu kontaktu, zníženie počtu hostí v každom priestore a udržiavanie najvyšších úrovní čistoty.
 • Bazény, vírivky a aquapark sú k dispozícii so zníženou maximálnou obsadenosťou.
 • Ležadlá budú rozmiestnené po menších skupinkách
 • Všetok vonkajší nábytok je po každom použití dezinfikovaný a každú noc prechádza dôkladnou sanitáciou.
 • Niektoré činnosti alebo oblasti lode, ktoré by sťažovali spoločenské dištancovanie, dočasne nemusia byť v prevádzke. 

Exkurzie - výlety na pobreží

 • V počiatočnej fáze návratu k plavbám budú trasy kratšie a čo najjednoduchšie, aby bola možná ideálna kontrola bezpečnosti na pevnine.
 • Aby mohla loď vplávať do prístavu, musí byť jej vstup schválený miestnymi autoritami.
 • Naloďovanie a naloďovanie v prístavoch bude odstupňované.
 • V počiatočnej fáze bude hosťom vylodenie v destináciách povolené iba s účasťou na lodnou spoločnosťou organizovaných a overených exkurziách za účelom obmedzenia možnej expozície.
 • Väčšina spoločností pripravila novú škálu organizovaných a preverených, cenovo dostupných pobrežných exkurzií, ktoré vyhovejú každému rozpočtu a každému cestujúcemu.
 • Prevádzkovatelia prístavných transferov a pobrežných výletov budú podliehať aktuálnym protokolom spoločnosti.  Zároveň budú dodržiavať všetky miestne pokyny týkajúce sa sociálneho dištancovania a zakrytia tváre.
 • Výlety v interiéroch sú možné za podmienok dodržiavania fyzických odstupov a s používaním rúšok.
 • Tendre, vozidlá na prepravu a člny budú pracovať so zníženou kapacitou a medzi každým použitím budú sanitované.
 • V dôsledku vyvíjajúcich sa predpisov a podmienok v cieľovej destinácii môže dôjsť k zmenám výberu ponúkaných exkurzií.

Zdravotná starostlivosť na palube:

 • Hostia denne prechádzajú bezkontaktnou kontrolou telesnej teploty.
 • Hostia sú žiadaní, aby implementovali zásady osobnej hygieny a sociálnych odstupov, keď budú na palube.
 • ​Zdravotnícky personál na palubách bude posilnený.
 • Zdravotnícke strediská na lodiach budú zásobené bežnými liekmi na predpis, ako aj liekmi na liečbu pri ochorení COVID-19 a najnovším vybavením na PCR testovanie vírusov (podľa nariadení FDA a CDC).  Konzultácie a liečba respiračných ochorení sú hosťom v prípade potreby poskytované bezplatne.
 • Lode budú vybavené možnosťou testovať posádku a hostí na COVID-19 pomocou testov PCR.
 • Na každej lodi sú vyhradené priestory pre izoláciu - primeraný počet kajút s priľahlými chodbami.
 • Hosť alebo člen posádky, u ktorého sa prejavia príznaky, bude izolovaný vo svojej kajute. To isté platí pre všetkých, kto s ním prišli do blízkeho kontaktu.
 • Izolovaným hosťom a členom posádky bude poskytovaná starostlivosť odbornými zdravotníkmi, až pokiaľ sa nebudú môcť vylodiť a podstúpiť akúkoľvek ďalšiu potrebnú liečbu.

Posádka / zamestnanci na lodi:

 • Podrobujú sa rozsiahlej lekárskej kontrole vrátane testovania COVID-19 pred nalodením.
 • Niektoré spoločnosti vyžadujú od všetkých zamestnancov pred ich nalodením aj zaočkovanie proti COVID- 19.
 • Členovia posádky sa denne podrobuje monitorovaniu zdravia a meraniu telesnej teploty.
 • Členovia posádky absolvujú komplexné zaškolenie o novom sprísnenom protokole a používaní ochranných prostriedkov.
 • Členovia posádky dodržiavajú správne postupy umývania rúk a používajú ochranné prostriedky, ako sú ochranné rúška a rukavice.

Vylodenie:

 • Niektoré spoločnosti môžu ponúkať možnosť fakultatívneho PCR testovania pred nalodením, ak je to požiadavkou na návrat do domovskej krajiny cestujúceho. 
 • Všetci hostia a členovia posádky budú musieť pred záverečným vylodením vyplniť formulár na vyhľadanie osôb, v poplatnosti s nariadeniami autorít. 
 • Bude taktiež oznámený postup dodatočného oznamovania po plavbe, prostredníctvom ktorého môžu hostia a posádka informovať lodnú spoločnosť, ak sa nebudú cítiť dobre do určeného obdobia od opustenia lode. Následne budú kontaktovaní hostia a / alebo členovia posádky, ktorí mohli prísť do blízkeho kontaktu s touto osobou, aby mohli podniknúť všetky potrebné preventívne kroky.
Tieto všeobecné opatrenia nemusia platiť rovnako pre každú lodnú spoločnosť
 
Späť na začiatokVšetky protokoly, nariadenia a odporúčania môžu podliehať zmenám, na základe situácie, ktorá je aktuálna v čase plavby.
 

 


Užitočné linky


Informácie o protokoloch COVID-19 podľa lodných spoločností